cheerleaders Team
składki

 

Składki członkowskie, prosimy regulować do 15 dnia każdego miesiąca na konto:

Klub Piłkarski KP Jantarek

tytuł

sekcja cheerleading/imię i nazwisko/miesiąc

na numer konta Władysławowo

911140 2004 0000 3202 8012 8419

Składka członkowska miesięczna w sekcji Cheerleaders:

 Władysławowo – wynosi 100 zł

 

na numer konta Krokowa

54 1140 2004 0000 3502 8119 7781

Krokowa – wynosi 120 zł ( Maj miesiąc naborowy składka 90 zł)

( składka posłuży na rozwój sekcji i cele statutowe zajęć między innymi: turnieje, opłaty trenerskie, sprzęt ( pompony), stroje turniejowe itp. )