cheerleaders Team Władysławowo
składki

STYCZEŃ MIESIĄCEM BEZPŁATNYM POKAZOWYM 

ZACZYNAMY PO FERIACH !!!

Składki członkowskie, prosimy regulować do 15 dnia każdego miesiąca na konto:

Klub Piłkarski KP Jantarek

tytuł

sekcja cheerleading/imie i nazwisko/miesiac

na numer konta

911140 2004 0000 3202 8012 8419

Składka członkowska w sekcji Cheerleaders wynosi 100 zł

( składka posłuży na rozwój sekcji i cele statutowe zajęć między innymi: turnieje, opłaty trenerskie, sprzęt ( pompony), stroje turniejowe, półkolonie wakacyjne itp. )