Partnerzy i sponsorzy

Nasz klub realizuje swoje cele statutowe dzięki składkom członkowskim, partenerom, darczyńcom i sponsorom.

Wszystkim osobą, firmą i organizacjom kóre nas wspierały i wspirają, należą się olbrzymie podziękowania.

Pamiętajmy!! Dobro wraca! Dziękujemy!