karta członkowska

Deklaracja członkowska

Do wypełnienia dla każdego cżłonka
prosimy przesłać na mail kpjantarek@gmail.com
w tytule maila - Deklaracja członkowska ( imię i nazwisko zawodnika)

Deklaracja Gry Amatora

Do wypełnienia dla każdego cżłonka oraz dla zawodników grających w PZPN
Deklaracja członkowska ( imię i nazwisko zawodnika)
Prosimy również o wysłanie zdjęcia twarzy dziecka, najlepiej na białym tle
( konieczne jest to do rejestracji w Pomorski Związku Piłki Nożnej)