cheerleaders Team

Deklaracja członkowska

Do wypełnienia dla każdego cżłonka
prosimy przesłać na mail kpjantarek@gmail.com
w tytule maila - Deklaracja członkowska ( imię i nazwisko zawodnika)

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI do POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHEERLEADERS

Do wypełnienia dla każdej zawodniczki w celu rejestracji jej w PSCH
(składka członkowska roczna w PSCH opłacana jest przez KP Jantarek)
prosimy przesłać na mail kpjantarek@gmail.com
w tytule maila - Deklaracja członkowska ( imię i nazwisko zawodnika)