Obóz piłkarski- Klub Piłkarski KP Jantarek

Obóz piłkarski- Klub Piłkarski KP Jantarek

Organizator:

Klub Piłkarski KP Jantarek

Miejsce:

Kostkowo

Termin od poniedziałku do soboty:

08-13.07.2019 r – roczniki 2011-2009

22-27.07.2019 r.- roczniki 2008-2005

Koszt:

789 zł

(członkowie KP Jantarek biorący udział w obozie, są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej za miesiąc lipiec.)

Nocleg:

zakwaterowanie w salach w :

Gimnazjum Samorządowe im. ks. S. Galasa

Księdza Galasa 1, 84-251 Kostkowo

Wyżywienie:

w cenie znajduje się całodzienne wyżywienie wraz z wodą i napojami izotonicznymi do treningów

Planowane dodatkowe Atrakcje:

Ścianka wspinaczkowa

Wyjazd na basen

Podchody i ognisko

Zawody Komandosów- konkurencje sprawnościowe z nagrodami

Wieczorne seanse filmowe i turnieje w Play Station

tenis stołowy

Całodzienny dostęp do orlika, sal gimnastycznych i boiska


 

Plan Obozu:

Dojazd własny do:

Gimnazjum Samorządowe im. ks. S. Galasa

Księdza Galasa 1, 84-251 Kostkowo


 

PONIEDZIAŁEK:

Zakwaterowanie w poniedziałek w godzinach 10.00-12.00

13.00- obiad

14.30-16.00- trening popołudniowy

16.30-18.00- spotkanie organizacyjne, dodatkowe atrakcje

18.00- kolacja

19.15- 20.15- trening wieczorny

20.30-21.30 – toaleta wieczorna

22.00 – cisza nocna


 

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK:

7.30-8.15 – pobudka i toaleta poranna

8.30- 9.15- śniadanie

10.30-12.30- trening sprawnościowy

13.00- obiad

14.30-16.00- trening popołudniowy

16.30-18.00- dodatkowe atrakcje

18.00- kolacja

19.15- 20.15- trening wieczorny

20.30-21.30 – toaleta wieczorna

22.00 – cisza nocna


 

SOBOTA:

7.30-8.15 – pobudka i toaleta poranna

8.30- 9.15- śniadanie

10.30-12.30- trening sprawnościowy

13.00- obiad

14.00-15.00- Odbiór dzieci przez opiekunów


 


 

Lista rzeczy, które należy zabrać na obóz:

  1. Dokumenty: karta kwalifikacyjna uczestnika obozu, legitymacja szkolna, karta zdrowia zawodnika, zaświadczenie, że dziecko posiada aktualne ubezpieczenie szkolne lub inne.

  2. Sprzęt sportowy:

- buty piłkarskie ( najlepiej dwie pary . Jedne na halę drugie na sztuczne boisko)

- kąpielówki, klapki pod prysznic, ręcznik kąpielowy

- dresy treningowe

- koszulki treningowe ( kilka sztuk)

- spodenki treningowe ( kilka sztuk)

- kilka par getrów

- ortalion lub kurtka przeciwdeszczowa

- POZOSTAŁE RZECZY I UBIÓR OSOBISTY


 

Dzieci podczas obozu będą miały możliwość zrobienia niewielkich zakupów w sklepie spożywczym, prosimy jednak o rozsądek i nieprzesadzanie z ilością kieszonkowego, ponieważ wszystkie posiłki są w cenie obozu, dzieci będą miały tez zapewnioną wodę na treningi.

ZAPISY-

Zapisu należy dokonać osobiście na treningu lub drogą mailową : kpjanatrek@gmail.com

W celu zapisu należy wypełnić kwestionariusz zamieszczony poniżej i przesłać go na maila z potwierdzeniem wpłacenia zadatku.


 

W celu zapisu wymagana jest wpłata 100 zł zadatku na konto lub gotówką u trenera:

Klub Piłkarski KP Jantarek

numer konta : 69 1140 2004 0000 3802 7805 0490

tytuł przelwu : Zadatek na Obóz piłkarski// termin // imię i nazwisko dziecka//

 


 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

 

1. Forma wypoczynku

 

Obóz sportowy

 

2. Termin wypoczynku

 

08-13.07.2019 r.

22-27.07.2019 r

( podkreśl wybrany termin)

 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku

 

Gimnazjum Samorządowe im. ks. S. Galasa

Księdza Galasa 1, 84-251 Kostkowo

 

 

 

…………………………………. ………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)

 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………….……………………………………….

2. Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

3. Rok urodzenia ………………………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania .........................................................…………..………………………

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnosprawnego) ………………………………………………………………………………………………….

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym
i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,
czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia
z aktualnym wpisem szczepień):

tężec…………………………………………………………………………………………….. błonica…………………………………………………………………………………………..dur……………………………………………………………………………………………… inne……………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

 

......................................... ................................................................................................... (data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się/właściwe zaznaczyć znakiem/:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................... ..........................................................

(data) (podpis organizatora wypoczynku)

 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał (adres miejsca wypoczynku)...................................................................

………………………………………………………………………………………………….

od dnia/dzień, miesiąc, rok/.......................... do dnia /dzień, miesiąc, rok/...................................

 

........................................ ...................................................................

(data) (podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................... .....................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)


 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................ ...............................................................

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)