Deklaracja

Deklaracja Członka Klubu Piłkarskiego KP Jantarek

 

Rocznik……………..

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………...………..

 

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………….……..

 

Data urodzenia………………………………………………………………

 

Miejsce zamieszkania……………………………………………………….

 

Dane kontaktowe……………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka na zajęcia w Klubie Piłkarskim KP Jantarek, jednocześnie informuję że zapoznałem się z regulaminem.

 

 

Data i podpis

………………………………………………